Axel till framhjulet gängad i båda ändar. Utgår.
Se 104-0120 !

Pris: Lämnas på begäran