Skyddet är avsett för fyrkantigt bakljus. Passar alla Allmetruckar.

Pris: Lämnas på begäran