Sprinten som låser flaket för sidtipp alternativt baktipp.
Passar alla Allmetruckar.

Pris: Lämnas på begäran